Nouvelles

Cette section du site liste les nouvelles en rapport avec l'information sur le droit à l'euthanasie, que ce soit pour les personnes en souffrance physique autant que psychiques.

Elke levenseindebeslissing is een daad van menselijkheid, slechts in laatste instantie gesteld. Aldus Yves Desmet, Hoofdredacteur De Morgen

Abortus, homohuwelijk, euthanasie, telkens opnieuw is dit land een van de koplopers geweest in het erkennen van individuele keuzevrijheid en zelfbeschikkingsrechtHier geeft Jean-Luc Dehaene, toch een van de grootste boegbeelden van de christendemocratie, in zijn memoires toe dat zijn partij in al die dossiers een wetgeving moest slikken die veel verder ging dan wat ze aanvaardbaar achtte.

Op politiek vlak in België, ontsnappen ethische kwesties, zoals die met betrekking tot euthanasie, aan de particratische confrontatie. De individuele gewetens drukken zich uit, niet de politieke of ideologische fracturen.

Te lezen, Euthanasie: une extension indispensable et urgente van Béatrice Delvaux in Le Soir van woensdag  27 november 2013. Hier volgt een vrije vertaling :" Dit is de wijsheid van onze democratie. We moeten het feit erkennen dat de Commissie van de Senaat overgegaan is tot het stemmen van de uitbreiding van de euthanasiewet tot minderjarigen.

Euthanasie : is de Moraal met een hoofdletter belangrijker dan de politiek?

In dSDeStandaard, 21/06/2013, stelt Dirk Torfs de vraag :"Zou een commissiebreed voorstel geen mooi signaal zijn?  Euthanasie is geen spel van leven en dood."  Het is goed dat er over euthanasie gedebatteerd wordt, zegt Rik Torfs, maar op het eind van de rit moet de politiek wel een breed gedragen consensus zien te vinden. Het onderwerp van debat verdient dat.

Te weinig artsen willen helpen met euthanasie

De Standaard 24 juni 2013 door Veerle Beel.  De wet bepaalt dat een tweede arts advies moet geven bij euthanasie, maar de vergoeding blijft uit. Ook moet die tweede arts te vaak zelf de spuit hanteren. Terwijl Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten verklaart dat de vier wetsvoorstellen over uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen ‘nog voor het zomerreces’ goedgekeurd moeten worden, heerst er bij artsen onvrede over de uitvoering van de huidige wet.

De weerstanden bij de hulpverleners om de euthanasievraag op te nemen, de verplichting om de patiënt te verwijzen naar een ontvankelijk arts en om het patiëntendossier door te geven

Deskundigen werden tijdens de vergadering van de Commissie voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden van 15 mei 2013 inzake de Wet gehoord betreffende euthanasie.

Wat betreft de weerstanden bij de hulpverleners om de euthanasievraag op te nemen, de verplichting om de patiënt te verwijzen naar een ontvankelijk arts en de plicht tot doorgeven van het patiëntendossier, zeiden zij:

Pagina's