Nouvelles

Cette section du site liste les nouvelles en rapport avec l'information sur le droit à l'euthanasie, que ce soit pour les personnes en souffrance physique autant que psychiques.

Niemand luisterde naar mijn dochter

De Standaard van maandag 28 januari 2013.  Edith Vincke was 35 jaar toen ze vorig jaar in een psychiatrische instelling zelfmoord pleegde. Toen pas beseften haar ouders en familie hoe zwaar haar psychisch lijden was geweest. ‘Anorexia is maar een symptoom van een zware psychiatrische ziekte, die zelfs de dokters niet goed konden duiden. In stress-situaties kwamen die symptomen altijd weer boven.

Mondelinge vragen aan Minister Onkelynx op Senaat Gewone zitting van 20 december 2012

Mondelinge vragen werden aan Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen gesteld op het Belgische Senaat, Gewone Zitting 2012‑2013, Plenaire vergadering, Donderdag 20 december 2012, Namiddagvergadering: Definitief verslag van de vragen en antwoorden :

Hoeveel gewelddadige suïcide nog fatalist laten gebeuren vooraleer de Wet van 2002 betreffende euthanasie meer daadwerkelijk toegepast wordt voor vragen op basis van ondraaglijk psychisch lijden?

Hier volgt een synthese (aangevuld op dinsdag 29 januari 2013) van wat ik tot nu toe geschreven en getogen heb. Verschillende onderdelen ervan werden uit de blog van Edith gehaald. Ik werd in Gent (VONKEL) en in Ukkel (ADMD) uitgenodigd om te getuigen en ben in mail contact met ouders die analoge dramas meegemaakt hebben.

Pagina's