Nouvelles

Cette section du site liste les nouvelles en rapport avec l'information sur le droit à l'euthanasie, que ce soit pour les personnes en souffrance physique autant que psychiques.

Euthanasie is dus nog steeds geen recht !

Een tiental jaren geleden werden drie wetten gestemd om coherentie rond levenseinde te garanderen : de Wet betreffende de patiënten rechten, de Wet betreffende de euthanasie en de Wet betreffende de palliatieve zorgen.

U bent geïnteresseerd in de evolutie van de euthanasie praktijk en het maatschappelijk debat rond de huidige voorstellen voor uitbreiding van de Wet betreffende de euthanasie ?

Recente artikels over euthanasie in de Franstalige en internationale pers

U bent geïnteresseerd in de evolutie van de euthanasie praktijk en het maatschappelijk debat rond de huidige voorstellen voor uitbreiding van de Wet betreffende de euthanasie ?

Hier enkele links naar artikels uit de Franstalige pers die toelaten debatten rond deze actuele kwestie te volgen, alsook artikels over andere wetvoorstellen met betrekking tot dementen en minderjarigen.

 

Recente artikels over euthanasie in de pers en persarchief 2006 - 2012 in het Nederlands via Leif

Vragen over geassisteerde zelfoding, euthanasie en palliatieve zorg ? Via LevensEinde InformatieForum (Leif), een waardig levenseinde voor iedereen, zijn recente artikels in de pers, alsook persarchief 2006 - 2012 in het Nederlands te raadplegen.

Internationaal  :

Petje af Alice.

Bijgewerkt op maandag 22 april 2013.

Het is met diepzinnig eerbied en grenzelose bewondering dat ik op zaterdag 16 en zaterdag 30 maart 2013 op deze site verwezen heb naar de trijd door Alice gevoerd tegen haar zo slecht gekende ziekte, die sinds haar 11 jaar tot vandaag, gedurende 10 zo lange jaren, haar zo diep doet lijden. Wees moedig Alice. Wij staan met een menigte aan jouw zijde. 

Pagina's