Nieuws

Dit gedeelte van de site bevat nieuws met betrekking tot informatie over het recht op euthanasie, zowel voor mensen met lichamelijk als voor psychisch lijden.

Te weinig artsen willen helpen met euthanasie

De Standaard 24 juni 2013 door Veerle Beel.  De wet bepaalt dat een tweede arts advies moet geven bij euthanasie, maar de vergoeding blijft uit. Ook moet die tweede arts te vaak zelf de spuit hanteren. Terwijl Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten verklaart dat de vier wetsvoorstellen over uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen ‘nog voor het zomerreces’ goedgekeurd moeten worden, heerst er bij artsen onvrede over de uitvoering van de huidige wet.

De weerstanden bij de hulpverleners om de euthanasievraag op te nemen, de verplichting om de patiënt te verwijzen naar een ontvankelijk arts en om het patiëntendossier door te geven

Deskundigen werden tijdens de vergadering van de Commissie voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden van 15 mei 2013 inzake de Wet gehoord betreffende euthanasie.

Wat betreft de weerstanden bij de hulpverleners om de euthanasievraag op te nemen, de verplichting om de patiënt te verwijzen naar een ontvankelijk arts en de plicht tot doorgeven van het patiëntendossier, zeiden zij:

Euthanasie is dus nog steeds geen recht !

Een tiental jaren geleden werden drie wetten gestemd om coherentie rond levenseinde te garanderen : de Wet betreffende de patiënten rechten, de Wet betreffende de euthanasie en de Wet betreffende de palliatieve zorgen.

U bent geïnteresseerd in de evolutie van de euthanasie praktijk en het maatschappelijk debat rond de huidige voorstellen voor uitbreiding van de Wet betreffende de euthanasie ?

Pagina's