Mondelinge vragen aan Minister Onkelynx op Senaat Gewone zitting van 20 december 2012

Mondelinge vragen werden aan Mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen gesteld op het Belgische Senaat, Gewone Zitting 2012‑2013, Plenaire vergadering, Donderdag 20 december 2012, Namiddagvergadering: Definitief verslag van de vragen en antwoorden :

Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de euthanasie op
grond van psychisch lijden» (nr. 5-760) : bladzijde 20 - 23

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de zorg bij het
levenseinde van personen met dementie» (nr. 5-761) : bladzijde 23 - 24