Uitvoering van de Wet Euthanasie : op te volgen wetsvoorstellen

Verschillende wetsvoorstellen betreffende de uitvoering van de Wet Euthanasie dienen opgevolgd te worden

Antwoorden van Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister, Belgisch Senaat , donderdag 20 december 2012 –  Annalen 5-84 / p. 22 :  (i) In december 2012 is een informatiecampagne rond de wet betreffende de patiëntenrechten van start gegaan;  (ii) Wat de euthanasiewet betreft, zal zij proberen budgettaire middelen te vinden om gerichte informatie te verstrekken aan de personen die dit nodig hebben; (iii)  Verschillende wetsvoorstellen zijn ingediend op de eventuele verplichting van de arts om de patiënt door te verwijzen naar een collega die beter in staat is te antwoorden op zijn vragen.

ADMD vermeld dat een wetsvoorstel door Myriam Vanlerberghe, de heer Renaat Landuyt en mevrouw Maya Detiège werd ingediend omtrent een wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, om voor de arts die weigert euthanasie uit te voeren de verplichting op te leggen de patiënt naar een collega te orienteren. Zie Artikel 3 van dit wetsvoortel : "De euthanasiewet biedt geen oplossing voor het geval waarin de behandelende arts het euthanasieverzoek weigert en de patiënt niet meer in staat is een andere arts aan te wijzen en evenmin een vertrouwenspersoon heeft aangewezen. De patiënt heeft nochtans recht op de uitvoering van zijn wilsverklaring en op de continuïteit van de zorgverlening. Daarom dient de arts die de euthanasie weigert, in dat geval zelf het medisch dossier door te geven aan een arts die de wilsuiting wel wil respecteren."