Na een leven vol innerlijke strijd, depressies en zelfdestructie krijgt Laura, 24 jaar, euthanasie deze zomer.

Laura, 24, in zware depressie sinds haar jeugd, heeft toestemming gekregen euthanaseerd te worden na een lange procedure en het akkoord van de drie artsen. Ergerlijk ? Het doel is om zelfmoord in vreselijke omstandigheden te voorkomen. Frédéric Soumois, Le Soir, Mardi 7 juillet 2015, p.17. Volgens Jacqueline Herremans, voorzitster van de Vereniging voor het recht waardig te sterven (ADMD), is de depressie waaraan ze lijdt een episode niet van reactieve depressie zoals iedereen dat kan meemaken na een liefdes breuk, het verlies van een baan of het overlijden van een naaste. Het is een diepe depressie en bestand tegen alle bestaande behandelingen. En niet alleen bestaat er niets dat het kan genezen, maar niets dat de pijn kan verlichten. Anders, zouden ze hun akkoord niet geven dit daad te plegen. Het blijft de keuze van de betrokkene zelf. De beslissing van de ene moet de beslissing van de andere niet overtreffen...

België: 24 jaar en in 'geestelijk lijden', zij won het recht euthanaseerd te worden. Clementine Maligorne, Le Figaro, 02 juli 2015, Le Figaro. In België, is euthanasie niet langer taboe. Een geval echter lokt een discussie uit: een vrouw van 24 jaar, die aan een diepe depressie lijdt, werd het recht toegestaan euthanaseerd te worden. Een beslissing dat bepaalde Franse hersenen specialisten niet begrijpen. Laura, 24, bereidt haar begrafenis voor. Deze jonge vrouw, die in Vlaams België woont, heeft het recht verkregen euthanaseerd te worden. Een journalist van het Belgische Vlaamse dagblad De Morgen die haar ontmoette, beschrijft een "rustig, evenwichtig en vol vertrouwen" persoon; een jonge vrouw die vrienden heeft, van theater, fotografie en goede koffie houdt. Behalve dat zij zelf getuigd, sinds haar jeugd, een ondraaglijke psychische pijn door te staan. "Ik schijn nu heel kalm te zijn, maar waarschijnlijk zal ik straks op de grond rollen als gevolg van de pijn die ik mezelf toebrengt. Mijn innerlijke strijd eindigt nooit ", zegt ze aan de Vlaamse journalist.

Het monster in mij wordt steeds maar groter. Laura, 24 jaar, fysiek gezond, krijgt deze zomer euthanasie. Deze zomer zal euthnaasie een einde maken aan haar leven vol innerlijk strijd, depressies en zelfdestructie. Simone Maes, De Morgen, 19 juni 2015,