Laat ons meer proactief handelen met betrekking tot doodswensen en euthanasie in de zorgverlening voor psychisch lijden. Dr. Lieve Thienpont, psychiater (LEIF-GENT) & Pierre Pol Vincke Dr.Sc., ervaringsdeskundige Libera Me.

U vind hieronder een poster voorstel dat Dr. Lieve Thienpont en ik van plan waren voor te stellen op het coloquium "EVALUER POUR AGIR" van de "Fédération TRAUMA SUICIDE LIAISON URGENCES" oorsponkelijk in Luik van 19 tot 23 september 2016 voorzien maar helaas heel onlangs uitgevallen.

Meer proactiviteit zodat als persoon in ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden het mogelijk wordt openlijk en in vertrouwen een doodswens en euthanasie bespreekbaar te maken. Dit betekent een ommekeer in de manier van denken en handelen met betrekking tot de dood, zelfmoord en euthanasie.

Proactiviteit waar hier over gesproken wordt heeft betrekking met een empathische actief luisteren - te verbeteren of eigen te maken - vanwege zorgverleners en naasten.
Ons uitgangspunt: het euthanasieverzoek en niet euthanasie.
De vraag van zorgverleners en naasten : "Kunnen we er zelf over spreken en / of moeten we er zelf over spreken met de persoon in ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden? "
Het antwoord is duidelijk: "Ja jullie moeten! "
Rechtvaardiging van deze proactiviteit : er niet over spreken is gevaarlijk, er over spreken niet. De ervaring leert dat het aanzienlijk werkt, vaak troost en geneest, zelfs kan het hoop bieden.
Om voorzichtig te handelen, moet je kunnen luisteren (Louis Pasteur)

Conclusie. Euthanasie aanvragen dienen steeds au serieus genomen te worden. In alle gevallen een gesprek durven in gang zetten om de aanvragers te helpen en aan te moedigen hun lijden te uiten, bekend te kamen, uit te drukken.
De mogelijkheid van een zachte dood door euthanasie laat toe levensduur en/of levenskwaliteit bij te voegen.