Libera Me


Libera Me” is de meest aangrijpende gregoriaans zang van de begrafenisplechtigheid.


Mits enkele vrije aanpassingen / interpretaties inspireerde
de emotie van "Libera Me" mij lyrics die bijzonder van pas komen voor mensen in psychisch lijden.


“Bevrijdt ze Heer van hun huidige sociale dood op aarde, resultaat van hun uitsluiting door onbegrip. Alleen in de duisternis zijn ze bang geworden, alleen in de menigte vrezen zij de blikken van de anderen en de beoordeling van de maatschappij waarvan zij zodanig buiten geraakt zijn dat zij zelfs hun lijden niet meer durven meedelen en verwoorden. Uitgesloten zijn ze. Hun heden vrezen ze meer dan het hiernamaals. Bevrijdt ze van hun verschrikkelijke dagen waar hun hemelen en hun aarde wankelen, hun dagen van boosheid, rampspoed en ellende. Hun gedenkwaardige en bittere dagdagelijkse leven. Geef hen nu rust, vandaag, hier op aarde. Luister naar hen, spreek ze niet tegen als zij over hun lijden spreken, luister om hen te bevrijden, hen geruststellen door hun persoonlijk, intiem, legitiem, lijden te erkennen, door hun verschil te aanvaarden, door hen nog een plaats te geven in onze samenleving, door hen tijd te geven om op eigen ritme, lijk “Le petit Prince “ tegenover zijn vriend de vos, elke dag een stapke dichter bij de samenleving. Luister en bevrijdt ze om een kans te geven aan het leven, zelfs zou het de laatste zijn, de allerlaatste. Luister en bevrijdt ze als zij voor euthanasie kiezen, de ultieme weg voor hen, om eindelijk dit zo verlangde stillen van hun lijden te kennen."


Bevrijdt eveneens de naasten die “Libera Me” op eigen manier kunnen vertalen.