Euthanasie bij patiënten met psychisch lijden. Deontologische richtlijn van de Orde der Artsen. Domus medica. Filip Ceulemans.

Euthanasie bij patiënten met psychisch lijden, Domus medica, 16 mei 2019, Psychosociale zorg, Filip Ceulemans

Orde der Artsen. De Nationale Raad van de Orde der Artsen formuleerde op haar laatste vergadering een deontologische richtlijn voor de toepassing van euthanasie bij patiënten die psychisch lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening.