Commotie in Nederland over middel waarmee mensen eigen leven kunnen beëindigen

Volgens VRTNWS van 2 september 2017, Ellen Maerevoet : "In Nederland is commotie ontstaan over een middel waarmee mensen hun eigen leven kunnen beëindigen. De coöperatie Laatste Wil heeft een middel gevonden dat legaal te verkrijgen is en binnen een halfuur of een uur tot de dood leidt." 

"Met zo'n middel gaan er sowieso ongelukken gebeuren". Euthanasie-expert Wim Distelmans zegt in "De ochtend" op Radio 1 dat hij bang is dat sommige mensen voor zelfdoding zullen kiezen in een opwelling als het middel zo makkelijk te verkrijgen is. "Ik vrees een beetje, het is bekend, dat hoe meer je middelen om aan zelfdoding te doen, aanreikt, hoe hoger de cijfers van zelfdoding komen. Moeten we dat als maatschappij gaan doen? Ik stel me daar vragen bij."  "Als je zo'n middel op de markt brengt, dan gaan er sowieso ongelukken gebeuren. Iemand van 17 jaar die een dip heeft omdat zijn lief hem heeft laten zitten, gaat ook zo'n middel gebruiken en dan zijn we ver van huis, vrees ik." "Dit is geen manier voor euthanasie bij voltooid leven"

Jean-Jacques De Gucht (Open VLD), die deze zomer nog een pleidooi hield voor levensbeëindiging bij voltooid leven, is ook gekant tegen deze methode. "Dit  is geen manier voor levensbeëindiging bij voltooid leven,  dit is een manier om zelfmoord te plegen, zoals een combinatie van verschillende medicijnen ook tot de dood leidt."  "Wat wij bedoelen met voltooid leven, is dat je op een bepaald moment zegt: ik zie geen reden om hier nog te zijn en dat je dan met een arts kan gaan praten. Dit is geen euthanasie. Medische begeleiding is nodig, dat moet op een goede manier gebeuren, want anders kunnen er ongelofelijke drama's gebeuren. We moeten ervoor zorgen dat mensen in een depressie en mensen die eenzaam zijn, niet in aanmerking komen voor euthanasie." "Ik vind het ook speciaal dat er in de reportage zoveel uitleg zit. Mijn idee van euthanasie is dat je op een rustige manier, zonder pijn, met medische begeleiding, kan beslissen: ik wil een einde maken aan mijn leven. Dat is een fundamenteel verschil."

Om te begrijpen wat "voltooid leven" betekent, lees ook, "Recht op waardig sterven, RWS", over "Voltooid Leven". Met de steeds verder vergrijzende populatie komen artsen en zorgverstrekkers meer en meer in contact met hoogbejaarde personen die “klaar zijn met het leven”. Deze mensen hebben buiten een hoge leeftijd , vaak veel verschillende aandoeningen waardoor hun leven vaak uitzichtloos én ondraaglijk wordt, dit zowel fysiek als psychisch. Door deze vier bepalingen kunnen zij ook beroep doen op de euthanasiewetgeving. Het geeft binnen de beroepsgroep van de artsen vaak aanleiding tot discussie en meningsverschillen. RWS is van mening dat elke burger, niet in het minst onze hoogbejaarde medemensen autonoom moeten kunnen beslissen over hun leven én dood. Laat ons eerlijk zijn, misschien kunnen deze mensen nog een tijd verder, maar als zij zelf dit niet wensen, dan moet iedereen dit ook met respect aanvaarden en dit mogelijk laten zijn.

Te volgen.