Euthanasieën op basis van psychisch lijden

Verschillende gevallen van euthanasieën op basis van pychisch lijden werden door de pers overnomen :
1. Joris heeft ongeneeslijke psychiatrische problemen en zoekt al meer dan twintig jaar naar een manier om te kunnen en mogen sterven. 2. Eerste Belgische gevangene krijgt euthanasie. 3. Belgische schrijver Hugo Claus heeft euthanasie gekozen. 4. Eeneiïge tweeling pleegt samen euthanasie. 5. Patiënte van psychiater Vandereycken krijgt euthanasie. Anorexiapatiente getuigde recent nog tegen psychiater op televisie. 6. "End credits", een stevige en pakkende documentaire, opgebouwd rond twee genuanceerd en eerlijk portreten van zeer verschillende mensen die elk op hun eigen manier het leven afronden. Het tweede verhaal gaat over Eva (34), die al haar leven lang met zelfmoordgedachten kampt. Na ettelijke pogingen om uit het leven te stappen en jarenlange therapieën en medicatie, voelt ze zich uitbehandeld. Blijven leven deed ze de laatste jaren vooral voor haar ouders, maar nu die allebei dood zijn, wil Eva euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden. DVD “End Credits” available now.