Euthanasie: een streng gereglementeerd recht.

In België is euthanasie geregeld in de wet van 28 mei 2002. Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.  Via PortaalBelgium.be is duidelijk informatie beschikbaar over (i) Wilsverklaring (Download het typeformulier voor een wilsverklaring ); (ii) Uitdrukkelijk verzoek om euthanasie; (iii) Voorwaarden. Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden voldaan is: de patiënt is op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig); de patiënt is op het moment van het verzoek handelingsbekwaam; het geschreven verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald; het verzoek is niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk; de patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie; het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht; de toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening  ; (iv) Plichten van de arts. De wet geeft het recht op het verzoek om euthanasie, niet op euthanasie zelf: een arts is dus niet verplicht om euthanasie uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om een arts te vinden die op zijn verzoek ingaat.  Meer informatie over de rol van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie. Direct toegang via "endoflife".