Nieuws

Dit gedeelte van de site bevat nieuws met betrekking tot informatie over het recht op euthanasie, zowel voor mensen met lichamelijk als voor psychisch lijden.

Deontologische richtlijnen voor de toepassing van euthanasie bij patiënten die psychisch lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening

Deontologische richtlijnen voor de toepassing van euthanasie bij patiënten die psychisch lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening. Ordre des médecins , Conseil National / Orde der Artsen, Nationale Raad. 27/04/2019

Hier volgt een recent advies van de Orde der Artsen over euthanasie bij psychisch lijdende patiënten.

Na acht jaar psychisch lijden krijgt Aurelia haar vurig gewenste euthanasie.

"Aurelia krijgt na acht jaar psychisch lijden haar vurig gewenste dood", Ingrid Willems, HLN, 27 januari 2018
 
Het is mooi geweest voor de Nederlandse Aurelia Brouwers, pas 29 jaar. Hoewel, mooi? In haar hoofd was het een hel. Jaren aaneengesloten. Een storm die nooit ging liggen. Ondraaglijk psychisch lijden. Vrijdag 26 januari, kreeg de vrouw uit Deventer euthanasie.

Pagina's